Raytheon Aircraft Company, Beech 400A Beechjet
cn RK-84 / built 1994
(N8138M, D-CHSW), OE-GFB, (VQ-BNJ)
Austrian Aircraft Register OE-GFB: May 2008 - July 2011
OE-GFB


Raytheon 400A Beechjet
OE-GFB
LOWG - Graz Int.
28 December 2009
5 pictures
home