First Strike Aviation, SuperCat / homebuilt aircraft
cn 001 / built 1989 by Felix Auböck
OE-AGN: September 1989 - December 2004
OE-AGN


First Strike SuperCat
OE-AGN
LOLH - HB Hofkirchen
15 October 2004
21 pictures