Diamond Aircraft HK 36 Super Dimona TC80
cn 36650 / built 1999
Austrian Aircraft Register OE-9445: April 1999 - November 2019
OE-9445


HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOAS - Spitzerberg
16 September 2007
9 pictures

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOAN - Wr. Neustadt Ost
4 May 2008
3 pictures

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOAB - Dobersberg
15 August 2009
10 pictures

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOXN - Wr. Neustadt West
27 February 2010
1 picture

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOXN - Wr. Neustadt West
26 February 2011
6 pictures

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOGG - Punitz-Güssing
8 March 2014
7 pictures

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOXN - Wiener Neustadt West
27 September 2014
12 pictures

HK 36 Super Dimona TC80
OE-9445
LOGG - Punitz-Güssing
31 December 2016
39 pictures
top