Yakovlev Yak-55
(SovAF 97 blue, RA-0777, SE-LOO, OY-TLL ), G-OHNO
G-OHNO


Yakovlev Yak-55
G-OHNO
LOWL - Linz
7 March 2014
4 pictures

Yakovlev Yak-55
G-OHNO
LOLG - St. Georgen/Ybbsfeld
4 May 2014
10 pictures